METODA PRACY

Z pacjentami pracuję wykorzystując metodę Carla Simontona – jest to rodzaj psychoterapii, który skierowany jest nie tylko do osób chorych, ale też ich bliskich.

Program Simontona oparty jest na nurcie psychologii poznawczo – behawioralnej. W dużym skrócie, jest to metoda opierająca się na pracy z przekonaniami, co ma z kolei wpływać na zmianę zachowań. Terapia Simontonowska pomaga zmniejszyć lęk i stres jaki odczuwają chorzy oraz ich bliscy. W trakcie terapii, pacjenci uczą się sposobów na zmianę swojego sposobu myślenia, poznają techniki relaksacyjne, przyzwyczajają się też do szczerej i otwartej komunikacji.

Wszystko to wpływa na zwiększenie zaangażowania w proces leczenia oraz znacząco poprawia jakość życia. W trakcie terapii zajmujemy się różnymi dziedzinami życia:

  1. zachowaniem
  2. przekonaniami
  3. emocjami
  4. duchowością
  5. fizycznością

Stosowana przeze mnie metoda przynosi efekty na każdym etapie choroby: w trakcie diagnostyki, w chwili rozpoznania choroby, w trakcie leczenia (chirurgicznego, chemioterapii, hormonoterapii, radioterapii), po zakończeniu leczenia, a także w chwilach żałoby.

Program Simontona jest uzupełnieniem konwencjonalnego leczenia. W badaniach wykazano, że połączenie konwencjonalnego leczenia z terapią metodą Simontona może wydłużyć życie osoby chorej i poprawić jakość jej życia.

Główny cel mojej pracy to nauczenie pacjentów sposobów na radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach i poprawa jakości ich życia. Choć czasem trudno w to uwierzyć, sposób myślenia może znacząco wpływać na organizm i pozwala odkryć w sobie wiele sił. Przekonuję się o tym podczas spotkania z każdym pacjentem.

SPOSOBY PRACY

  • Indywidualna pomoc psychologiczna 

To cykl spotkań psychologa z pacjentem, w trakcie których pracuje się nad bieżącymi problemami z którymi zmaga się pacjent. Ilość oraz częstotliwość spotkań określa się zwykle pod koniec pierwszego spotkania.

  • Pomoc psychologiczna dla rodzin

Spotkania dla rodzin, które “dotknęła” choroba nowotworowa. Celem spotkań jest pomoc w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z pojawienia się choroby oraz wzmocnienie więzi między członkami rodziny.

  • Grupa wsparcia

To cykl spotkań dla osób, które doświadczają podobnych trudności (w tym przypadku dla osób chorujących lub dla osób wspierających). Uczestnicy spotkań dzielą się swoimi troskami, trudnościami, wspierają się emocjonalnie a także dzielą się sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach i udzielają sobie na wzajem informacji zwrotnych. W ramach grupy uczestnicy zarówno otrzymują wsparcie jaki i udzielają go innym uczestnikom.

  • Warsztaty 

Zajęcia skierowane do osób chorujących oraz ich bliskich. Program warsztatów oparty jest o Terapię Simontonowską. To 6 cotygodniowych spotkań, których celem jest pokazanie nowych sposobów radzenia sobie z chorobą i związanymi z nią emocjami i przekonaniami.