Nazywam się Milena Dzienisiewicz i jestem psychologiem – psychoonkologiem. W mojej pracy specjalizuję się w pomocy dorosłym osobom chorym onkologicznie, a także ich bliskim.

Drogę do zawodu psychologa rozpoczęłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii w 2008 roku.  Następnie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem certyfikowanym terapeutą Terapii Simontonowskiej.

Bardzo istotne jest dla mnie stałe podnoszenie kwalifikacji – uczestniczę w kursach i szkoleniach, które rozwijają moje umiejętności i pozwalają nabyć nowe. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Na co dzień pracuję w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ( Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym, Hospicjum Stacjonarne) w Otwocku oraz w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku.

Psychoonkologią zajęłam się przede wszystkim dlatego, że doskonale rozumiem jak trudne potrafi być mierzenie się z nowotworem. Wiem też, jak istotne jest wsparcie w trakcie leczenia. Sama doświadczyłam choroby nowotworowej, a przez kilkanaście lat towarzyszyłam mojej Mamie w procesie leczenia onkologicznego.

Jako psychoonkolog pomagam pacjentom w przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, na każdym jej etapie. Na moje wsparcie mogą liczyć także osoby towarzyszące choremu w procesie leczenia. Wszystkim pacjentom zapewniam moje pełne zaangażowanie – dobrze wiem, że każdy może odnaleźć w sobie siłę, aby przezwyciężać trudności w walce z nowotworem.