Dla kogo

Osoba chora

Diagnoza, rozpoczęcie terapii i długotrwałe leczenie nierzadko wiążą się ze stresem i koniecznością przeorganizowania swojego życia. Pojawienie się choroby i konieczność podjęcia leczenia może skutkować utratą poczucia bezpieczeństwa, obniżeniem nastroju, a nawet pojawieniem się depresji. Nastawienie i silna wola pacjenta mogą mieć duże znaczenie dla przebiegu terapii, i to na każdym etapie diagnozy oraz leczenia. To właśnie dlatego poza opieką lekarską i wsparciem osób bliskich, niezwykle ważna jest fachowa opieka psychologiczna.

Na pomoc psychoonkologa może liczyć także osoba, w przypadku której leczenie będzie miało charakter przewlekły lub gdy jej terapia przestała przynosić efekty – w takim wypadku priorytetami są: poprawa jakości życia pacjenta, lepsze przystosowanie go do przyjmowania trudnych wiadomości oraz nauczenie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Podsumowując, pomoc psychologa wpływa na wiele elementów życia osoby chorej. Jako najważniejsze elementy mojej pracy postrzegam:

1. Zwiększanie zaangażowania w proces leczenia
2. Wzmacnianie silnej woli
3. Naukę radzenia sobie ze stresem
4. Motywację do pozyskania rzeczowej wiedzy o własnej chorobie
5. Naukę umiejętności występowania we własnej sprawie
6. Poprawę nastroju i lepsze przystosowanie do codziennego życia
7. Przygotowanie na przyjmowanie i akceptację trudnych wiadomości

Bez wsparcia osoby niezaangażowanej emocjonalnie, te z pozoru proste elementy mogą być niełatwe do osiągnięcia – uczucia wiążące się z chorobą potrafią skutecznie utrudnić wcielanie ich w życie. Dlatego tak ważna jest pomoc specjalisty w tym zakresie.

Bliscy osoby chorej

Choroba nowotworowa ma duży wpływ także na bliskich pacjenta. Oni też odczuwają duży stres i zmiany w organizacji życia codziennego, mogą mieć problemy z motywacją czy też trudności w komunikacji z chorym. Dlatego osoby z najbliższego otoczenia pacjenta również mogą przemyśleć skorzystanie z pomocy specjalisty – w trudnych momentach nieocenione może być wsparcie osoby, która nie tylko ułatwi komunikację z chorym, ale także pomoże w pokonaniu lęku i poprawieniu kondycji psychicznej.

Psychoonkolog służy pomocą również w chwilach najtrudniejszych – kiedy terapia nie przynosi oczekiwanych efektów i chorująca bliska osoba odchodzi. Wsparcie w okresie żałoby ułatwia zaakceptowanie pożegnania z drugą osobą, a także przyspiesza proces powrotu do życia codziennego.

Najbliżsi pacjenta mogą liczyć na moją pomoc w zakresie:

1. Akceptacji trudnej sytuacji
2. Komunikowania z pacjentem
3. Motywowania chorego oraz samego siebie do leczenia
4. Nauki radzenia sobie ze stresem oraz poprawy nastroju