Zaburzenia lękowe

Lęk jest zupełnie naturalną emocją, która pojawia się w naszym codziennym życiu. Możemy odczuwać lęk np. przed wygłoszeniem prezentacji w pracy, przed egzaminem, czy kiedy wracamy późną porą do domu. Lęk przestaje spełniać swoje funkcje, kiedy zaczyna ograniczać nasze codzienne funkcjonowanie (np. przestajemy wychodzić z domu, unikamy kontaktów z innymi ludźmi), obniża jakość naszego życia i staje się dla nas źródłem cierpienia. Według Stefana Hofmana „Lęk staje się problemem, gdy, zachodzi przynajmniej jedna z następujących przesłanek:

 • lęk nie pozwala nam normalnie funkcjonować,
 • lęk powoduje dystres niewspółmierny do sytuacji.”

Myślę, że dość istotne jest też, aby omówić czym różni się strach od lęku:

„Strach jest podstawowym, automatycznie pojawiającym się stanem zaniepokojenia, w którego skład wchodzi spostrzeżenie albo wniosek o zbliżającym się zagrożeniu lub niebezpieczeństwie.” (Clark, Beck, 2010)

„Lęk jest długotrwałym, złożonym stanem, który pojawia się wtedy, gdy człowiek oczekuje, że jakaś przyszła sytuacja, zdarzenie albo okoliczność może się wiązać z dokuczliwym dla niego, niedającym się przewidzieć ani opanować zagrożeniem, jego żywotnych interesów.” (Clark, Beck, 2018)

Profil lęku

 • Poziom poznawczy (myślenie): przecenianie zagrożenia, niedocenianie możliwości uzyskania pomocy, zamartwianie się, tworzenie katastroficznych scenariuszy.
 • Poziom behawioralny (zachowania): unikanie sytuacji, w których pojawia się lęk, wycofywanie się, podejmowanie różnych zachowań zabezpieczających, próby kontrolowania wszystkiego.
 • Poziom fizjologiczny (ciało): napięcie mięśni, przyspieszone bicie serce, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, drżenie dłoni, podwyższone ciśnienie krwi, spłycony oddech.

Przyczyny zaburzeń lękowych

Do rozwinięcia się zaburzeń lękowych mogą przyczynić się różne czynniki i ich kombinacje:

 • istnienie zaburzeń psychicznych w rodzinie, z której pochodzimy,
 • występowanie stresujących wydarzeń w życiu,
 • występowanie problemów zdrowotnych,
 • uwarunkowania osobowościowe,
 • stosowanie substancji psychoaktywnych.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe, nazywane były kiedyś nerwicami, są najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi.

Rodzaje zaburzeń lękowych:

 • fobie (fobia społeczna, fobie specyficzne, np. krwi),
 • zaburzenia lęku uogólnionego (GAD),
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD),
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • lęk paniczny (z agorafobią lub bez).

Leczenie zaburzeń lękowych

 • psychoterapia – dostępne dane pokazują, że terapia poznawczo – behawioralna ma wysoką skuteczność w leczeniu zaburzeń lękowych
 • farmakoterapia – stosowanie odpowiednio dobranych przez lekarza psychiatrę leków.

Źródła:

 • Wells, A., Terapia Poznawcza Zaburzeń Lękowych,
 • Clark D.A., Burza w twojej głowie. Przerwij błędne koło negatywnych myśli
 • Padesky C., Greenberger D., Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia, wydanie drugie rozszerzone
 • Leahy R.L., Lekarstwo na zmartwienia, jak w siedmiu krokach osiągnąć wewnętrzną harmonię
 • Hofman S.G., Ponad lękiem
 • Clark D.A., Beck A.T., Zaburzenia lękowe. Podręcznik z ćwiczeniami opartymi na terapii poznawczo – behawioralnej