Milena  Dzienisiewicz

psycholog | psychoonkolog | psychoterapeuta

Nazywam się Milena Dzienisiewicz i jestem psychologiem – psychoonkologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat nr 1569). Jako psychoonkolog specjalizuję się w pomocy dorosłym osobom chorym onkologicznie, a także ich bliskim. Jako psychoterapeuta poznawczo – behawioralny pracuję w obszarach: zaburzeń depresyjnych, lękowych, przewlekłego bólu, bezsenności i przewlekłych chorób somatycznych.

Drogę do zawodu psychologa rozpoczęłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii w 2008 roku. Następnie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam również 4 – letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej USWPS pod kierownictwem dr hab. A. Popiel i dr E. Pragłowskiej. Jestem terapeutą terapii simontonowskiej oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Bardzo istotne jest dla mnie stałe podnoszenie kwalifikacji – uczestniczę w kursach, szkoleniach i konferencjach, które rozwijają moje umiejętności i pozwalają nabyć nowe. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam min. angażując się w staże i wolontariaty, pracowałam na Oddziale onkologii oraz w Hospicjum stacjonarnym w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Przez ponad 6 lat można mnie też było spotkać w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku, gdzie pracowałam jako psycholog, psychoonkolog.

Psychoonkologią zajęłam się przede wszystkim dlatego, że doskonale rozumiem jak trudne potrafi być mierzenie się z nowotworem. Wiem też, jak istotne jest wsparcie w trakcie leczenia. Sama doświadczyłam choroby nowotworowej, a przez kilkanaście lat towarzyszyłam mojej Mamie w procesie leczenia onkologicznego.

Jako psychoonkolog pomagam pacjentom w przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, na każdym jej etapie. Na moje wsparcie mogą liczyć także osoby towarzyszące choremu w procesie leczenia. Wszystkim pacjentom zapewniam moje pełne zaangażowanie – dobrze wiem, że każdy może odnaleźć w sobie siłę, aby przezwyciężać trudności w walce z nowotworem

Na co dzień prowadzę prywatny gabinet i pracuję w  Klinice Terapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Współpracuję również z Fundacją Onkologiczną Nadzieja i Fundacją Życie z rakiem

Wykształcenie

 • Psychoonkologia, roczne studia podyplomowe, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Psychologia, 5 – letnie studia magisterskie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kursy, szkolenia, konferencje

 • I Ogólnopolska Interdyscyplinarna  Konferencja pt.: „Psychoterapia, Psychologia Kliniczna i Psychiatria – między dyskursem humanistycznym a biomedycznym”.
 • II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Puckiego Hospicjum “O dobrym umieraniu w rodzinie i wśród bliskich”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapia poznawczo – behawioralna 2007 – 2022. Integracja
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Psychoterapia poznawczo – behawioralna wobec współczesnych wyzwań”
 • Zasady prowadzenia grup wsparcia 
 • ABC Klinicznej Diagnozy Psychologicznej 
 • Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej 
 • Szkolenie w zakresie Terapii Simontonowskiej 
 • Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie
 • Staż szkoleniowy z psychologii poznawczo – behawioralnej 
 • Racjonalna Terapia Zachowania I i II
 • Procesy grupowe i ich zastosowanie w grupowej terapii poznawczo – behawioralnej
 • Letnia szkoła DBT – Terapia indywidualna
 • Zasady pisania opinii psychologicznych
 • Terapia przetwarzania poznawczego dla osób z PTSD
 • Empatia a umieranie i śmierć. Dobre praktyki w relacji lekarz – pacjent – rodzina
 • Relaksacja od A do Z, czyli jak skutecznie prowadzić zajęcia
 • Pacjent, który zgłasza molestowanie i mobbing w pracy. Przewodnik krok po kroku dla psychologów i psychiatrów
 • Perfekcjonizm – jak mogą pomóc terapia poznawczo – behawioralna i Racjonalna Terapia Zachowania
 • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
 • Zespół jelita drażliwego – poznawczo – behawioralne techniki pracy
 • Żyć dobrze z chorobą fizyczną: jak ACT może pomóc ludziom przystosować się do zmieniającego się życia
 • Pacjent z niską samooceną – skuteczna praca w nurcie CBT i RTZ
 • Zaburzenia osobowości w ujęciu poznawczo – behawioralnym – modele, rola procesów transdiagnostycznych i regulacji emocji
 • Kurs psychobariatrii
 • Żałoba i strata – jak skutecznie pomagać bliskim i klientom?
 • Terapia poznawczo – behawioralna bezsenności

Wywiady, nagrania, prasa, konferencje

 • Hellozdrowie, wywiad:
 1. Diagnoza rak
 2. Z rakiem da się normalnie żyć
 3. Jak wspierać chorego
 4. Pozytywne aspekty choroby
 5. Życie po diagnozie
 6. Rak a babski problem
 • I Konferencji Na Temat Raka Szyjki Macicy i Cytologii, „Psychologiczne wsparcie pacjenta onkologicznego”
 • Otwarte spotkanie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Spotkanie Koła Kosmetologii Onkologicznej
 • magazyn Samo Zdrowie w w ramack V odsłony Kampanii Diagnostyka Jajnika, artykuł “Być kobietą w chorobie”
 • Sympozjum Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej: NOWE HORYZONTY ONKOLOGICZNE, wykład: “Znaczenie wsparcia psychicznego w chorobie onkologicznej”.

Psychoonkolog - kim jest ?

Zgodnie z definicją Ministerstwa Zdrowia psychoonkolog to osoba z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii (źródło: Dz.U. 2018 poz. 742)

Psychoonkolog specjalizuje się w niesieniu pomocy osobom doświadczającym choroby nowotworowej oraz bliskim osoby chorej. Psychoonkologa najczęściej można spotkać na oddziałach onkologicznych, w przychodniach onkologicznych, na oddziałach dziennej chemioterapii czy też w hospicjum. Bardzo często z psychoonkologiem współpracują też fundacje, które zajmują się osobami chorującymi na choroby nowotworowe.

Jak psychoonkolog może pomóc osobie chorej

Pomoc psychoonkologa skierowana jest przede wszystkim do osób chorych onkologicznie. Diagnoza, rozpoczęcie terapii i długotrwałe leczenie nierzadko wiążą się ze stresem i koniecznością przeorganizowania swojego życia. Pojawienie się choroby i konieczność podjęcia leczenia może skutkować utratą poczucia bezpieczeństwa, obniżeniem nastroju, a nawet pojawieniem się depresji. Nastawienie i silna wola pacjenta mogą mieć duże znaczenie dla przebiegu terapii, i to na każdym etapie diagnozy oraz leczenia. To właśnie dlatego poza opieką lekarską i wsparciem osób bliskich, niezwykle ważna jest fachowa opieka psychologiczna.

Na pomoc psychoonkologa może liczyć także osoba, w przypadku której niestety jest za późno na skuteczne leczenie lub gdy jej terapia przestała przynosić efekty – w takim wypadku priorytetami są: poprawa jakości życia pacjenta, lepsze przystosowanie go do przyjmowania trudnych wiadomości oraz nauczenie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Najważniejsze elementy pracy psychoonkologa z osobą chorą:

 • Zwiększanie zaangażowania w proces leczenia
 • Wzmacnianie silnej woli
 • Nauka radzenia sobie ze stresem
 • Motywacja do pozyskania rzeczowej wiedzy o własnej chorobie
 • Nauka umiejętności występowania we własnej sprawie
 • Poprawa nastroju i lepsze przystosowanie do codziennego życia
 • Przygotowanie na przyjmowanie i akceptację trudnych wiadomości

 

Bez wsparcia osoby niezaangażowanej emocjonalnie, te z pozoru proste elementy mogą być niełatwe do osiągnięcia – uczucia wiążące się z chorobą potrafią skutecznie utrudnić wcielanie ich w życie. Dlatego tak ważna jest pomoc specjalisty w tym zakresie.

Jak psychoonkolog może pomóc bliskim osoby chorej

Na pomoc psychoonkologa mogą również liczyć bliscy i rodzina osoby chorej, ponieważ choroba nowotworowa ma duży wpływ także na ich życie. Oni też odczuwają silny stres i zmiany w organizacji życia codziennego, mogą mieć problemy z motywacją czy też trudności w komunikacji z chorym. Dlatego osoby z najbliższego otoczenia pacjenta również powinny przemyśleć skorzystanie z pomocy specjalisty – w trudnych momentach nieocenione może być wsparcie osoby, która nie tylko ułatwi komunikację z chorym, ale także pomoże w pokonaniu lęku i poprawieniu kondycji psychicznej.

Psychoonkolog służy pomocą również w chwilach najtrudniejszych – kiedy terapia nie przynosi oczekiwanych efektów i wyczerpią się możliwości leczenia. Wsparcie w okresie żałoby ułatwia zaakceptowanie pożegnania z drugą osobą, a także przyspiesza proces powrotu do życia codziennego.

Najważniejsze elementy pracy psychoonkologa z bliskimi osoby chorej:

 • Akceptacja trudnej sytuacji
 • Komunikowanie z pacjentem
 • Dbania o siebie
 • Motywowanie chorego oraz samego siebie do leczenia
 • Nauka radzenia sobie ze stresem oraz poprawy nastroju

Psychoterapeuta - kim jest ?

Zgodnie z definicją Ministerstwa Zdrowia psychoterapeuta, to osoba, która spełnia następujące warunki :

a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), 

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, 

c) posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”;

(źródło: Dz.U. 2019 poz. 1285)

Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, inaczej mówiąc jest to zestaw metod o potwierdzonej naukowo skuteczności, które stosowane są do leczenia różnego rodzaju zaburzeń i problemów psychicznych. Charakterystyczne dla psychoterapii poznawczo – behawioralnej jest to, że posiada ona strukturę, jest zorientowana na określone problemy i cele pacjenta oraz opiera się na współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutą.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna, to cykl spotkań, których ilość oraz częstotliwość uzależniona jest od trudności z jakimi zgłasza się pacjent.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna stosowana jest w leczeniu zaburzeń takich jak: depresja, stany lękowe, fobie, nerwice. Może być również pomocna dla osób, które nie radzą sobie z trudnymi sytuacjami w życiu, np. żałoba czy diagnoza choroby, np. choroby nowotworowej.

Terapia poznawczo – behawioralna jest terapią ograniczoną w czasie. 

Komu może pomóc psychoterapia poznawczo - behawioralna

Zgodnie z zaleceniami NICE (National Institute for Health and Care Excellence) psychoterapia poznawczo – behawioralna jest zalecaną metodą terapii w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, min. zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości czy bezsenności.

Z jakimi trudnościami możesz zgłosić się do mnie

Psychoterapia online

Psychoterapia online pojawiła się już znacznie wcześniej niż pandemia Covid-19. Badania dotyczące skuteczności terapii online prowadzone są na świecie już od około 20 lat. Wyniki badań wskazują, że psychoterapia online jest pełnowartościową metodą pracy i jest tak samo skuteczna jak psychoterapia prowadzona w gabinecie. 

Źródła: