Depresja w chorobie nowotworowej

Według dostępnych danych depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznym u pacjentów onkologicznych. W zależności od metodologii badań, dane mówią nam, że depresja dotyka od 20 do 50% chorych. Z literatury wynika, że jedynie 20% zaburzeń depresyjnych u pacjentów onkologicznych jest prawidłowo diagnozowanych.

Trudności ze zdiagnozowaniem depresji u pacjentów chorujących na choroby nowotworowe wynikają z wielu czynników, min. objawy depresji mogą pokrywać się ze skutkami ubocznymi leczenia, czy samej choroby, np. zmęczenie, trudności z koncentracją, bezsenność, brak apetytu. Drugą trudność stanowi różnicowanie, czy mamy do czynienia z zaburzeniem depresyjnym, czy też jest to reakcja adaptacyjna na diagnozę choroby nowotworowej. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć fragment pracy autorstwa dr n. med. Anna Kieszkowska-Grudny „Dystres i depresja u chorych na nowotwory – diagnostyka i leczenie”:
„Normalna, charakterystyczna, emocjonalna odpowiedź na wiadomość o raku to przede wszystkim szok i niedowierzanie, jak również dezorientacja z objawami lęku i depresji, które mogą wyrażać się w formie poirytowania, zmiany wzorców żywieniowych i snu, trudności w koncentracji i wykonywaniu zwykłych codziennych czynności, oraz obawa o przyszłość. Ten stan po kilku tygodniach zaczyna się normalizować dzięki wsparciu rodziny, najbliższych, wsparciu społecznym, a także przedstawieniu pacjentowi przez onkologa zarysu planu leczenia, który daje nadzieję i redukuje część niepewności.”

Wśród czynników, które mogą wpływać na rozwinięcie się u osoby chorej onkologicznie depresji, znajdziemy min.:

 • długotrwałą ekspozycję na stres, co wpływa na zmniejszenie bądź wyczerpanie zasobów,
 • stopień zaawansowania choroby,
 • lokalizacja choroby,
 • dolegliwości bólowe, szczególnie przewlekłe dolegliwości bólowe,
 • skutki uboczne leczenia, np. osłabienie, nudności,
 • konieczność pobytów w szpitalu,
 • zmiany w wyglądzie spowodowane leczeniem,
 • rodzaj zastosowanego leczenia,
 • utrata samodzielności,
 • obserwowanie cierpienie, odchodzenia innych osób
 • wcześniejsze negatywne doświadczanie związane z chorobą nowotworową, np. w rodzinie, czy bliskim otoczeniu,
 • inne trudne doświadczenie życiowe,
 • ograniczenia/brak możliwości wypełniania ról społecznych.

Zaburzenia depresyjne to choroba, w związku z tym diagnozę stawia lekarz. Może to być zarówno lekarz onkolog, psychiatra czy lekarz POZ.

Jeżeli zauważysz u siebie utrzymujące się od co najmniej dwóch tygodni poniższe objawy, to koniecznie zgłoś się do lekarza psychiatry lub poinformuj swojego onkologa lub lekarza POZ:

A. Co najmniej dwa z poniższych objawów:

 • obniżony nastrój, który towarzyszy Ci przez większość dnia i prawie każdego dnia,
 • utrata zainteresowań lub zadowolenia z aktywności, które do tej pory sprawiały Ci przyjemność,
 • masz mniej energii lub szybciej się męczysz,

B. I co najmniej dwa kolejne objawy z listy poniżej:

 • masz trudności z koncentracją, myśleniem, podejmowaniem decyzji,
 • nie masz apetytu lub masz nadmierny apetyt,
 • wyraźnie spadło Twoje zainteresowaniem życie seksualnym,
 • jesteś zauważalnie (dla Ciebie lub dla otoczenia) bardziej pobudzony lub zahamowany psychoruchowo,
 • masz zaburzenia snu,
 • masz nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie,
 • w sposób negatywny myślisz o sobie,
 • towarzyszy Ci nadmierne poczucie winy.

Leczenie depresji

Depresja jest chorobą i w związku z tym wymaga leczenia. W leczeniu depresji mamy farmakoterapię – czyli stosowanie odpowiednio dobranych przez lekarza leków oraz psychoterapię – czyli interwencje terapeutyczne, jeżeli to możliwe, to warto połączyć obie metody i jednocześnie stosować farmakoterapię i psychoterapię.

Pamiętaj, że depresję można leczyć. Jeżeli niepokoi Cię Twoje samopoczucie, to nie czekaj, zgłoś się po pomoc.

Źródła:
1. Humeniuk E., Dąbska O., Aleksandra Krupa A. , Nasilenie zaburzeń depresyjnych wśród pacjentów onkologicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Rozprawy Społeczne 2018, Tom 12, Nr 3
2. Kieszkowska-Grudny A., Dystres i depresja u chorych na nowotwory – diagnostyka i leczenie, OncoReview 2012/Vol. 2/Nr 4/246-252
3. Adamczyk N., Marta Makara-Studzińska M., Sidor K., Pucek W., Wdowiak A., Problemy psychiczne i społeczne występujące u osób z rozpoznaniem nowotworowym, po zabiegach chemioterapii, European Journal of Medical Technologies 2014; 3(4): 67-75
4. Dudek D., Siwek M. , Współistnienie chorób somatycznych i depresji, Psychiatria, tom 4, nr 1, 17–24
5. Rolińska A., Furmaga O., Kwaśniewski W., Makara-Studzińska M., Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej, Curr. Probl. Psychiatry 2011; 12(4): 546-549

*obecnie zaczęło obowiązywać ICD-11, czekamy na pełne polskie tłumaczenie

Jeżeli chcesz umówić się na konsultację, zajrzyj do zakładki “umów się”