Umów swoją wizytę

Wszystkie formy pomocy odbywają się ONLINE za pośrednictwem Skype, WhatsApp lub ClickMeeting.

Czas trwania spotkania wynosi 50 minut.

Formy pomocy:

Wsparcie psychologiczne

Jest to zwykle kilka spotkań, których celem jest nazwanie/zidentyfikowanie problemu i poszukanie sposobów na jego rozwiązanie, ewentualnie ustalenie szerszego planu pracy z problemem. Zdarza się także, że są to jednorazowe spotkania, których celem jest wsparcie w odnalezieniu się i poradzeniu sobie w bieżącej sytuacji.

Pomoc psychologiczna
dla rodzin

Spotkania dla rodzin, które “dotknęła” choroba nowotworowa. Celem spotkań jest pomoc w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z pojawienia się choroby oraz wzmocnienie więzi między członkami rodziny.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Jest to zestaw metod o potwierdzonej naukowo skuteczności, które stosowane są do leczenia różnego rodzaju zaburzeń i problemów psychicznych. Jest to cykl spotkań, których ilość uzależniona jest od trudności z jakimi zgłasza się pacjent. Psychoterapia stosowana jest w leczeniu zaburzeń takich jak: depresja, stany lękowe, fobie, nerwice. Może być również pomocna dla osób, które nie radzą sobie z trudnymi sytuacjami w życiu, np. żałoba czy diagnoza choroby, np. choroby nowotworowej.