Wyznaczanie Celów

Mówiąc o celach mam tu na myśli różne rzeczy i tak naprawdę dla każdego będzie to coś innego. Ważne jest natomiast, to by cele miały dla nas specjalne znaczenie. Stawianie sobie takich znaczących celów może być tym, co będzie motywowało i napędzało do życia i do działania. Może być źródłem wewnętrznej siły, która będzie wspierała proces zdrowienia.

I teraz, bardzo ważna kwestia! Wyznaczając sobie cele możemy łatwo popaść w przywiązanie do wyniku i w konsekwencji może to wcale nie być wspierające. To, co jest dla nas ważne, to samo dążenie, staranie się aby zrealizować cel, a nie jego ostateczne osiągnięcie. Oznacza to, że nawet jeżeli nie osiągnę celu, to samo staranie się aby cel osiągnąć jest tym, co daje motywację i wewnętrzną siłę do zdrowienia.

Jak zatem wyznaczać cele w zdrowy sposób?

 • Stawiaj sobie cele zrównoważone – czyli dbaj o to, by zaspokojone były Twoje potrzeby fizyczne, emocjonalne i intelektualne. Zwróć też uwagę, czy np. w przeszłości któraś ze sfer nie była zaniedbywana i uwzględnij w swoich celach zadbanie o nią.
 • Stawiaj sobie cele szczegółowe i konkretne – czyli takie, których osiągnięcie będziesz w stanie zauważyć.
 • Stawiaj sobie cele wymierne – czyli zastanów się np. ile i co masz robić, aby odczuć satysfakcję.
 • Stawiaj sobie cele realistyczne – czyli bierz pod uwagę realne możliwości i zasoby, które masz i, które mogą być Ci potrzebne do zrealizowania celu.
 • Stawiaj sobie cele, których osiągniecie zależy od Ciebie – czyli wyznaczając cele zwróć uwagę, czy masz na nie realny wpływ. Nie stawiaj sobie celów, na które nie masz wpływu.
 • Przyjrzyj się „korzyściom z choroby” i włącz do swoich celów te potrzeby, których zaspokajanie stało się możliwe w wyniku choroby.

 

Jak planować realizację celów?

Przeanalizuj i zastanów się, które z wyznaczonych przez Ciebie celów są celami krótkoterminowymi – czyli takimi, które będą źródłem natychmiastowej satysfakcji, a które są celami długoterminowymi i będą wymagały od Ciebie większego zaangażowania i większej ilości czasu potrzebnej na ich realizację. Zastanów się, na jakie mniejsze kroki możesz podzielić te cele, aby przybliżyć się do ich realizacji. Daj sobie też czas i przestrzeń na spokojne przemyślenie i zastanowienie się nad tym, które cele w tym momencie się dla Ciebie najważniejsze. Pamiętaj też, że w każdej chwili możesz zmienić swój plan, reagując na bieżącą sytuację.

Jakie korzyści może dać wyznaczanie celów?

 • Pomagasz sobie skupić się na powodach aby żyć.
 • Jest to sygnał, że spodziewasz się zdrowienia.
 • Pomagasz sobie w ustaleniu priorytetów i skoncentrowaniu na nich swojej uwagi.
 • Daje Ci poczucie, że masz wpływ.
 • Pomaga lepiej myśleć o sobie i swoich możliwościach.

 

W ramach PODSUMOWANIA powtórzę najważniejszą kwestię związaną z wyznaczaniem celów i pozwolę sobie użyć do tego słów Carla Simontona:

„… główna wartość wytyczania sobie celów leży w zaangażowaniu się dzięki nim w życie codzienne z poczuciem działania w wartościowej sprawie, niezależnie od tego, czy zdołamy osiągnąć je czy nie. To właśnie proces starania się o osiągnięcie celów, a nie ich ostateczna realizacja, jest tym, co nadaje życiu sens.”