Terapia poznawczo – behawioralna przewlekłego bólu

Doświadczanie przewlekłego bólu stanowi ogromny problem. Jak pokazują dostępne dane w polskim społeczeństwie około 27% osób doświadcza takiego rodzaju bólu. To pacjenci, którzy często cierpią miesiącami a nawet latami i tułają się od lekarza do lekarza. Przewlekły ból wpływa na każdy aspekt funkcjonowania człowieka: może prowadzić do ograniczenia sprawności, możliwości pracy, nauki, spełniania się w rolach społecznych. Pacjenci mówią o wycofaniu z aktywności, życia towarzyskiego, często zgłaszają obniżenie nastroju i pogorszenie jakości życia. Według szacunkowych danych nawet 70% pacjentów doświadczających przewlekłego bólu zmaga się z depresją.

Czym jest ból?

„Ból definiuje się jako przykre doświadczenie zmysłowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisuje się w kategoriach takiego uszkodzenia (Merskey i Bogduk, 1994)”.

Czym jest ból przewlekły?

Przewlekły ból według Thorne (2004) „trwa dłużej niż trzy miesiące, może być wywołany przez uraz fizyczny, ma charakter bardziej rozlany niż ból ostry i często wykracza poza granice miejsca powstania”.

Terapia poznawczo – behawioralna

W leczeniu przewlekłego bólu stosuje się leczenie farmakologiczne, chirurgiczne oraz metody wspomagające w tym terapię poznawczo – behawioralną. Skuteczność terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu przewlekłego bólu wykazana została w licznych badaniach naukowych.

Celem terapii jest min.:

 • zmiana poznawcza, czyli nauczenie pacjenta rozpoznawania zniekształceń poznawczych, weryfikowania, podważania myśli związanych z bólem, budowania zdrowszego, bardziej przystosowawczego sposoby myślenia,
 • nauczenie pacjenta właściwych technik relaksacyjnych,
 • aktywizacja pacjenta min. poprzez wyznaczanie zadań i stawianie celów,

Korzyści wynikające z zastosowania terapii poznawczo – behawioralnej pacjentów z przewlekłym bólem to:

 • złagodzenie bólu,
 • poprawa jakości życia,
 • poprawa relacji z otoczeniem,
 • zwiększenie poziomu aktywności,
 • mniejszy lęk przed angażowaniem się w aktywności,
 • poprawa nastroju,
 • poprawa ogólnego funkcjonowania.

W zależności od wybranego sposobu pracy terapia poznawczo – behawioralna przewlekłego bólu może trwać około 10 – 12 sesji terapeutycznych.

Źródła:

 1. Otis J.D., Przewlekły ból. Terapia poznawczo – behawioralna, (Podręcznik terapeuty, Poradnik dla pacjenta), GWP 2018
 2. Kuty – Pachecka M., Trzebińska M., Ból przewlekły – definicje, modele i terapia poznawczo – behawioralna, Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2018, 18 (1), p. 41-48
 3. Ziółkowska A.M., Trusz S., Babel P., Techniki terapii behawioralnej bólu przewlekłego i ich skuteczność w świetle wyników metaanaliz, Postępy psychiatrii i neurologii 23 (2014) 10-16
 4. Domżał T.M., Ból przewlekły – problemy kliniczne i terapeutyczne, Polski Przegląd Neurologiczny 2008; 4 (1): 1-8
 5. red. Leppert W., Majkowicz M., Ból przewlekły. Ujęcie kliniczne i psychologiczne, PZWL 2018

Jeżeli chcesz umówić się na konsultację, zajrzyj do zakładki “umów się”