Zespół przewlekłego zmęczenia w chorobie nowotworowej (CFR)

Zespół przewlekłego zmęczenia w chorobie nowotworowej (CFR) – jest to subiektywnie odczuwane przez pacjenta poczucie stale utrzymującego się zmęczenia fizycznego, emocjonalnego i poznawczego. Uczucie zmęczenia nie ustępuje po odpoczynku czy śnie.

Według dostępnych danych przewlekłe zmęczenie może dotyczyć 80% pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej, a niektóre dane mówią, że nawet 100%. Poza tym zespół przewlekłego zmęczenia może dotyczyć nie tylko pacjentów, którzy aktualnie są w trakcie leczenia, ale również pacjentów, którzy leczenie już zakończyli.

Przyczyn pojawienia się zespołu przewlekłego zmęczenia jest bardzo wiele, jest to bardzo złożony problem, wśród najczęściej wymienianych przyczyn znajdują się:

 • sama choroba nowotworowa
 • leczenie onkologiczne
 • skutki uboczne leczenia
 • doświadczanie bólu
 • zaburzenia snu
 • inne niż nowotwór problemy zdrowotne (np. problemy z tarczycą, cukrzyca)
 • brak apetytu,
 • anemia
 • psychologiczne konsekwencje choroby nowotworowej (np. obniżenie nastroju, depresja, doświadczanie trudnych emocji, rozdrażnienie)

Objawy przewlekłego zmęczenia w chorobie nowotworowej:

 • poczucie braku energii
 • poczucie braku siły
 • większe zapotrzebowanie na odpoczynek
 • trudności z koncentracją, pamięcią, myśleniem, podejmowaniem decyzji
 • problemy z wykonywaniem min. codziennych czynności, np. ubieraniem się
 • trudności ze snem
 • zawroty głowy
 • nawet po niewielkim wysiłku pojawiająca się zadyszka, poczucie braku tchu
 • utrata zainteresowania przyjemnymi aktywnościami
 • rozdrażnienie, trudności w radzeniu sobie z emocjami

Aby pomóc pacjentowi, u którego zdiagnozowano zespół przewlekłego zmęczenia stosujemy postępowanie według „Sześciu E”:

 • Edukacja – dotycząca objawów i tego, co obecnie dzieje się z pacjentem, edukacja w zakresie przyczyn wystąpienia zmęczenia,
 • Energy conservation – dostosowanie codziennego funkcjonowania do możliwości pacjenta, racjonalne wykorzystywanie zasobów energetycznych,
 • Exercises – angażowanie się w ćwiczenia fizyczne dopasowane do stanu i możliwości pacjenta,
 • Energy restoration – zadbanie o możliwość regeneracji,
 • Easing stres – zmniejszanie, łagodzenie stresu związanego z chorobą i jej leczeniem,
 • Eating well – odpowiednie odżywianie, właściwie zbilansowane, dostosowane do potrzeb pacjenta.

Zdiagnozowanie zespołu przewlekłego zmęczenia wymaga spojrzenia na pacjenta całościowo i oceny różnych aspektów funkcjonowania. Ważne, aby zgłosić lekarzowi prowadzącemu niepokojące objawy. Lekarz będzie mógł zlecić niezbędne badania i wprowadzić właściwe, wielotorowe leczenie pacjenta.

Źródła:

 1. Zespół przewlekłego zmęczenia i chorych z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, K. Golon, B. Karczmarek-Borowska, Problemy Nauk Stosowanych, 2017, Tom 6, s. 127 – 134
 2. http://www.ludziedlaludzi.pl/zmeczenie_choroba_nowotworowa.html
 3. https://www.macmillan.org.uk/_images/Tiredness_fatigue_combined_POLISH_tcm9-275897.pdf
 4. Zespół przewlekłego zmęczenia u chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii, Marek Z. Wojtukiewicz, Zbigniew Sawicki, Ewa Sierko, Anna Kieszkowska-Grudny, NOWOTWORY Journal of Oncology • 2007 • volume 57