Ankiety dla pacjentów

Masz wolną chwilę? Kilka minut? Zapraszam do wypełnienia ankiety/ankiet ✅


Dostępnych jest kilka ankiet, dotyczących trzech obszarów:


1️⃣ Praca zawodowa a choroba nowotworowa – Ankieta skierowana jest do osób, które otrzymały diagnozę choroby nowotworowej i przed otrzymaniem diagnozy były aktywne zawodowo.:


2️⃣ Stosowanie medycyny komplementarnej i alternatywnej – Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących stosowania CAM (medycyna alternatywna i komplementarna) przez pacjentów onkologicznych: z jakich metod korzystają, czy informują o tym swojego lekarza prowadzącego, dlaczego korzystają z tych metod i jak uzyskują informacje o dostępnych metodach.:

 

3️⃣ Komunikaty i przedstawianie osoby chorej „O raku w zdrowszy sposób” – Ankieta skierowana jest do osób, które doświadczyły w przeszłości bądź doświadczają aktualnie choroby nowotworowej. Celem ankiety i zawartych w niej pytań jest uzyskanie jak najbardziej wartościowego obrazu dotyczącego komunikacji w chorobie nowotworowej oraz sposobu mówienia o raku jako chorobie.:

 

Ważne informacje:

❇ Ankiety są anonimowe.

❇ Jeśli już wypełniałaś/wypełniałeś którąś ankietę, to proszę nie rób tego drugi raz.

❇ Jeśli masz pytania – napisz proszę do mnie m.dzienisiewicz@psychoonkolog.eu

 

Dziękuję za Twoje odpowiedzi